1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

1. Trạm xăng dầu Cảng Đồng Nai - Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Nai

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN QUANG KHÁNH GIÁM ĐỐC  0988 961 216
2 ĐẶNG TIẾN QUÂN P. GIÁM ĐỐC 0909 150 499

Tin tức khác

backtop