Cổ Đông sáng lập - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Cổ Đông sáng lập - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Cổ Đông sáng lập - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Cổ Đông sáng lập - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Cổ Đông sáng lập - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
Cổ Đông sáng lập - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

Cổ Đông sáng lập

           Ngày 08/11/2003 Hiệp hội xăng dầu Đồng Nai lập tờ trình số 18/HH-XD gửi UBND Tỉnh V/v: Xin chủ trương thành lập doanh nghiệp để thực hiện chức năng tổng đại lý, tiến tới việc phát triển Công ty có chức năng nhập khẩu.

           Được sự nhất trí của UBND Tỉnh ngày 12/11/2003 Ban chấp hành Hiệp hội chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thành lập doanh nghiệp. Tại cuộc họp này có 11 hội viên đăng ký tham gia với số vốn đăng ký là 2,210 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2003 có 17 hội viên đăng ký vởi tổng vốn là 5 tỷ đồng - trong đó có 11 hội viên nộp tiền với tổng số tiền là 2,715 tỷ đồng. Tại thời điểm này Ông Phan Hồng Oanh được cử làm Giám Đốc điều hành. Các thành viên gồm có: Ông Văn Tấn Phụng; Ông Nguyễn Thành Bửu; Ông Cao Văn Bảy; Ông Phạm Đức Nghiêu.

          Tháng 01/2004 Công ty bắt đầu đi vào hoạt động, trụ sở hoạt đồng là căn nhà thuê tại gần Cát Lái.

          Ngày 20/3/2004 tại nhà Văn hóa - Quỹ Tín dụng Xã Đông Hòa huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom), Ban vận động đã tổ chức Đại hội Cổ đông sáng lập thông qua Điều lệ và các văn kiện khác để hoàn thành thủ tục hồ sơ thành lập Công ty.

          Ngày 09/4/2004 Phòng Đăng ký Kịnh doanh Tỉnh Đồng Nai cấp giấy Đăng ký kinh doanh số 4703/000107 cho Công ty CP Thương Mại Dầu Khí Đồng Nai với 17 cổ đông và 100% cổ đông là doanh nghiệp. Tổng số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

          Ngày 31/05/2004 Tổng Đại lý Ông Đồn bàn giao toàn bộ tổ chức, tài chính cho Công ty CP Thương Mại Dầu Khí Đồng Nai.

       Ngày 01/6/2004 Công ty CP Thương Mại Dầu Khí Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động. Chủ tịch HĐQT là Ông PHAN HỒNG OANH - Tổng Giám Đốc điều hành là Ông VĂN TẤN PHỤNG. (Tại thời điểm này có 17 cổ đông góp vốn)

 

backtop